Helsingin yliopisto, Unioninkatu 35

Helsingin yliopisto, Unioninkatu 35

Arkkitehti Einari Teräsvirta 1963
Arkkitehtonisesti arvokas rakennus kaupunkikuvallisesti
merkittävällä paikalla
Hankesuunnitelma
Helsingin yliopisto
2011−2012
5 815 brm2