Työskentelymme perustuu pitkään kokemukseen, asiakaslähtöisyyteen, yhteistyöhön ja verkottumiseen.

Toimialat

Hankesuunnittelu ja selvitykset, rakennushistoriallinen inventointi, maankäyttö ja kaavoitus, rakennussuunnittelu, korjausrakentaminen, entisöinti, sisustussuunnittelu, pihasuunnittelu

Perustamisvuosi

1973, nimi vuoteen 2003 asti Arkkitehtitoimisto Raimo Teränne Oy

Toimintaperiaatteet

Toimistomme on ollut mukana yli sadassa projektissa. Kaikki nämä tehtävät on hoidettu vastuullisesti loppuun yhteistyössä tilaajan ja käyttäjän kanssa. Vuosien varrella meille on kehittynyt useita projekteja kattavia asiakassuhteita, jotka jatkuvat edelleen asiakkaan tarpeiden mukaisina. Pystymme vastaamaan asiakkaamme esittämiin haasteisiin hyvässä yhteistyössä projektin kaikkien osapuolien kanssa vaativissakin suunnittelutehtävissä.

Toimistollamme on useita vakiintuneita yhteistyökumppaneita, joten pystymme tarjoamaan erityisosaamista kaikilla suunnittelun aloilla. Olemme toimineet useissa projekteissa suunnitteluryhmän kokoavana tahona ja hoitaneet suunnittelutyön kokonaisvastuullisesti sisältäen myös insinöörisuunnittelun.

Olemme kehittäneet toimistoamme joustavaksi ja nopeaan resurssien suuntaamiseen kykeneväksi. Hyödynnämme tehokkaasti viimeisintä tietotekniikkaa.

Kaikissa toimeksiannoissa pyrimme laadukkaaseen ja ajallisesti kestävään arkkitehtuuriin.

Laadunvarmistus

Toimistomme on ollut vuodesta 1996 mukana Arkkitehtitoimistojen Liiton (ATL) organisoimassa laatujärjestelmäprojektissa, jonka ensimmäisenä vetäjänä toimi arkkitehti Raimo Teränne.

Toimistomme laatujärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1997 ATL:n arkkitehtisuunnittelun laatujärjestelmämallin mukaisena. Laatuvastaavamme on arkkitehti Timo Jeskanen. Päivitämme laatujärjestelmäämme aktiivisesti eri projekteista saatujen kokemusten perusteella. Lisäksi ATL toimittaa toimistollemme laatujärjestelmämallin muutetut ja kehitetyt kohdat. Laatujärjestelmän toimivuus tarkastetaan toimiston sisäisellä auditoinnilla.

Projektien alussa laadimme arkkitehtisuunnittelun sekä pääsuunnittelun projektikohtaisen laatusuunnitelman

Tuotemallipohjainen suunnittelu

Teemme tuotemallipohjaista suunnittelua. Suunnittelutyö tehdään kolmiulotteisesti ArchiCAD-ohjelmalla. Lisäksi toimistollamme on käytössä AutoCad-ohjelmat.

Mallinnamme rakennukset kolmiulotteisesti, esim. koko rakennuksen pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset sekä ikkuna- ja ovikaaviot tuotetaan yhdestä mallista. 3D-mallien tiedonsiirrossa käytämme IFC-formaattia, 2D-tiedostojen tiedonsiirto tapahtuu pääsääntöisesti dwg-muodossa.

Toimistossamme on GDL-ohjelmoinnin osaavaa henkilökuntaa, ja kehitämme itse tarvitsemiamme älykkäitä GDL-objekteja.

ICT-vastaavamme Juha Kihlström seuraa aktiivisesti tuotemallinnuksen kehitystä.

Elinkaariajattelu ja ekologia

Ympäristövastuumme suuntaamme hankekohtaisesti yhteistyössä tilaajan kanssa siten, että kiinteistö monikäyttöisyytensä, muuntojoustavuutensa, kestävyytensä ja energiansäästökykynsä ansiosta rasittaa elinkaarensa aikana luonnonvaroja mahdollisimman vähän.

Toimistollamme on valmiudet laatia ja koordinoida rakennushankkeiden ympäristöselvitykset ja -selostukset käyttöikätarkasteluineen ja suunnitella rakennus omistajan asettamien elinkaaritavoitteiden mukaisesti.

Toimistomme on laatinut mm. Senaatti-kiinteistöille Tampereen normaalikoulun peruskorjauksen ja laajennuksen sekä Helsingin yliopiston Viikin Eläinlääke- ja Elintarviketieteiden uudisrakennuksen ympäristöselostukset, joihin on koottu kaikki suunnittelun osa-alueet. Ympäristöselostuksissa käsitellään mm. sijainnin laatua, rakennuksen käyttökelpoisuutta, esteettistä koettavuutta, ympäristövaikutuksia kuten elinkaarta käyttöikätarkasteluina, energian- ja vedenkulutusta, päästöjä ja ympäristön muutosta sekä rakennuksen teknistä laatua sisäilmaston, valaistuksen, akustiikan, teknisten järjestelmien ja huollettavuuden kannalta.

Konkreettisissa suunnitteluratkaisuissa otamme huomioon mm. rakennuksen vaipan pinta-alan, optimoimme ikkunoiden suuntauksen, pinta-alan, yksityiskohdat ja auringonsuojauksen sekä suosimme kierrätettäviä ja kestäviä materiaaleja.

Konsulttivastuuvakuutus

Toimistollamme on voimassa oleva Arkkitehtitoimistojen Liiton jäsenyrityksille tarkoitettu suunnittelu- ja konsulttivastuuvakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä.