Väinämöisenlinna, Aleksanterinkatu 44

Väinämöisen linna, Aleksanterinkatu 44, Helsinki
Gesellius-Lindgren-Saarinen 1901
Suojeltu asemakaavassa sr-1
Tilankäyttökaaviot sekä kerrosten 2‒4 peruskorjaus
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
2018‒