Kotkankatu 9, Helsinki
24.10.2015
Rajavartiolaitoksen helikopteritukikohta, Vantaa
24.10.2015
Aleksanterinkatu 7, Ympäristöministeriö
Arkkitehdit Frosterus & Gripenberg 1932
Sr-1 suojeltu rakennus
Käyttötarkoituksen muutos, peruskorjaus ja restaurointi
Opetusrakennuksen tilat muutettiin monitilatoimistoksi
Ympäristöministeriön käyttöön
Fab. Alexandersgatan 7 / Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
2013−2015
8 435 brm2