Asuinkiinteistö Hämeentie 22, Helsinki

Asuinkiinteistö Hämeentie 22, Helsinki
Asemakaavassa suojeltu Sr-2
Arkkitehtitoimisto von Essen–Kallio–Ikäläinen 1910
Korotus arkkitehti Elias Paalanen 1934
Peruskorjaus
Oy Alfred A. Palmberg Ab
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
2004–2005
3 600 brm2
60 asuntoa
5 liiketilaa