Helikopterien käyttöhalli, Kouvola
8.11.2005
Mankkaanpuron koulu (1953, 1963)
7.11.2005
Asuinkiinteistö Hämeentie 22, Helsinki
Asemakaavassa suojeltu Sr-2
Arkkitehtitoimisto von Essen–Kallio–Ikäläinen 1910
Korotus arkkitehti Elias Paalanen 1934
Peruskorjaus
Oy Alfred A. Palmberg Ab
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
2004–2005
3 600 brm2
60 asuntoa
5 liiketilaa