Unioninkatu 35, Helsingin yliopisto

Unioninkatu 35, Helsingin yliopisto
Arkkitehti Einari Teräsvirta 1963
Asemakaavassa korttelialue on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas
Suunniteltu yhteistyössä Museoviraston kanssa
Peruskorjaus
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
2011−2014
5 815 brm2