As. Oy Helsingin Kap Hornin katu 8, Jätkäsaari, Helsinki
26.10.2014
Meritalo, Stadin ammattiopisto
24.10.2014
Unioninkatu 35, Helsingin yliopisto
Arkkitehti Einari Teräsvirta 1963
Asemakaavassa korttelialue on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas
Suunniteltu yhteistyössä Museoviraston kanssa
Peruskorjaus
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
2011−2014
5 815 brm2